Patienten met longklachten hebben vaak last van de aandoening COPD (chronisch obstructieve longziekten). De oorzaak is vaak een mengbeeld van chronische bronchitis en emfyseem. Door de chronische obstructie van de longen hebben patienten vaak last van de ademhaling, met name de uitademhaling. COPD gaat gepaard met klachten als hoesten, kortademigheid en opgeven van slijm. Ook kampen mensen vaak met moeheid en een beperkt inspanningsvermogen. Op een gegeven moment kan ook de ademhaling bemoeilijkt raken (ook de inademing) doordat de ademhaling minder efficient verloopt. Ook kan er algehele spierzwakte optreden, vaak van de benen.

Bij COPD wordt aangeraden (voldoende) te bewegen. Bewegen vermindert de kortademigheid en verbeterd de ventilatie van de longen. Verder verbeterd het de fitheid, conditie en de spierkracht. Maar in bewegen komen en blijven kan soms lastig zijn. Daarom kan fysiotherapie u helpen om dit te bereiken. U neemt deel aan een beweegprogramma, waarin wordt geoefend in kleine groepjes van 4-5 personen. Echter ook individuele begeleiding is mogelijk. We doen oefeningen om de conditie te verbeteren en om spieren van romp, armen en benen te versterken. Ook worden ademoefeningen gegeven voor verbetering van disfunctionele ademhaling of voor algehele ontspanning.

Uiteindelijk doel is actief te blijven na de behandeling en toe te werken naar een (meer) actieve leefstijl. De behandeling duurt 3 maanden. Altijd doen we een intake om uw klachten te beoordelen en om uw niveau van conditie en belastbaarheid te bepalen.