Tarieven

Tarieven fysiotherapie 2019

Zitting fysiotherapie € 30,32
Zitting kinderfysiotherapie € 40,32
Screening, intake en onderzoek

Intake en onderzoek na verwijzing

Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek

Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport

€ 47,37

€ 36,97

€ 51,52

€ 30,32

Toeslag voor behandeling aan huis € 12,00
Toeslag voor behandeling in instelling €   6,00
Instructie/overleg ouders van de patiënt € 40,51
Niet nagekomen afspraak € 30,32
Eenvoudige, korte rapporten € 39,90
Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten

Sporttape (1 rol smal + 1 rol acrylastic)

Curetape (1 rol 5 meter)

€ 68,50

€ 12,00

€ 12,00

Tarief is gebaseerd op het tarief van Menzis. Andere verzekeraars hanteren andere tarieven en kunnen dus afwijkend zijn.